Guestbook

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 

Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.236.232.99.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
margaret Spiteri from Malta wrote on April 2, 2010 at 12:23 pm:
Bdejt narak fuq il-programm Malta Llejla fuq NET TV. Ir-ricetti tieghek jogghbuni hafna. Grazzi talli tibqa tedukana fuq it-tisjir. Xtaqtek mark taghmel l-imqaret tal- qali u tal-forn
Margaret Spaiteri
DORIENNE VASSALLO wrote on March 30, 2010 at 5:26 am:
wow prost ghamilt il figolli u vera sodisfata proset Anton tar riceta grazzi
amber gatt from maltese wrote on March 25, 2010 at 5:08 pm:
prosit tal progamm tista jekk joghgbok tibatli ir ricetti li ghamilt fi 24 ta ` marzu , 2010 fuq malta il lejla .
grazzi !!!
Noel from Malta wrote on March 24, 2010 at 9:38 pm:
Prosit ta' din il web site, kollox spejgat u kif suppost grazzi hafna.
Ann Skowronski from Michigan USA wrote on March 24, 2010 at 2:44 pm:
Thank you for the web site

You do care for the Maltese who live abroad

keep up the good work
sylvia azzopardi from st paul s bay wrote on March 23, 2010 at 12:12 pm:
DEAR MR DOUGAL , I WOULD LIKE AND THANK YOU FOR YOUR GRT AND EASY RECIPES THAT YOU PASS THEM TO US.THANKS VERY MUCH.SYLVIA AZZOPARDI.
Simeone Zerafa wrote on March 22, 2010 at 1:00 pm:
Prosit tal-programm li dejjem ikun interesanti. Wahda mill-affarijiet li taghmel il-programm tieghek eccezzjonali huwa li l-ingredjenti li tuza fIr-ricetti issib tixtrihom u tfiehem tajjeb hafna. Keep up the good programme. Thanks
Theresa Tanti from maltese wrote on March 21, 2010 at 6:03 am:
proset tal web interesanti hafna sanibata l ohtl gol canada tks
Rita from Australia wrote on March 20, 2010 at 12:15 am:
Have just discovered your website, love to cook from your books. They always come out great. Am cooking Figolli at the moment, perfect as always.
Great website
Ritienne from Camenzuli wrote on March 19, 2010 at 8:53 am:
proset hafna illum pruvajt lewwel ricetta tieghek , choclate and orange marble cake!!! jien muffins ghamiltom vera gew tajbin proset...
Sj wrote on March 17, 2010 at 8:43 pm:
Hi, grazzi hafna tal-programm interessanti hafna u fih hafna taghlim!! please kompli imlina bir-ricetti . Grazzi!!
carmen from maltese wrote on March 15, 2010 at 7:46 pm:
thanks for your recipes, no more spends on money for recipes book. thanks again
Doris Sacco from Fgura wrote on March 12, 2010 at 9:44 am:
Prosit tassew tar-ricetti li taghtina fuq Net, u b'mod specjali dik tal-kwarezimal li gietni veru tajba bhal qatt qabel. Pero' dan l-ahhar ma bqajtx nircievi r-ricetti li kont tibghat permezz ta' e-mail
Mario Grixti from Malta wrote on March 11, 2010 at 6:10 pm:
proset tal programm jiena u il-mara tieghi veru insibuh interesanti, darbtejn fil-gimgha insajru mir-riccetti tieghek ghandek riccetti veru healthy u interesanti grazzi hafna.
ISABELLA CUSCHIERI from MALTESE wrote on March 9, 2010 at 4:13 pm:
Prosit tal programm ghax jinteresani hafna l ikel li taghmel specjalment fejn jidhol il helu.

Grazzi
gladys wrote on March 7, 2010 at 6:25 am:
prosit hafna hafna ta ricetti tighek kemm nhobb nsegwik jiena. u prosit kemm taf tispjega waqt li kun qed sajjar. ipqa sajjer hekk ax ghal min jhobb tisjir vera naprezawhom programmi bhal dawn.
Paula Abela from Maltese wrote on March 4, 2010 at 7:10 pm:
Thanks a lot for the delicious receipes you give us but mostly for the way you explain and the simplicity because one can easily make most of your recepies. Keep it up.
julia gerada from maltese wrote on March 3, 2010 at 6:59 pm:
prosit, ir-ricetti tfiehom sewwa hafna bhekk nitghallmu izjed.
catherine spiteri from kalkara wrote on February 25, 2010 at 7:22 pm:
prosit hafna tal-mod pacenzjuz kif tfiehem ir-ricetti li taghmel. niehu gost insegwik dejjem fuq malta llejla.
Arthur busuttil wrote on February 24, 2010 at 6:29 pm:
Hi, reference recipes, Main Courses not Main Coarses please. Otherwise a very good site. keep up the good work.