Guestbook

Write a new entry for the Guestbook

 
 
 
 
 
 
 

Fields marked with * are required.
Your E-mail address won't be published.
For security reasons we save the IP address 3.236.232.99.
It's possible that your entry will only be visible in the guestbook after we reviewed it.
We reserve the right to edit, delete, or not publish entries.
Georgina Curmi from Gozo wrote on February 4, 2010 at 8:16 pm:
Plot 5 Universitas street
Victoria Gozo
paul from malta wrote on February 4, 2010 at 7:58 pm:
naf li forsi ikun hawn min jifem iktar bil lingwa ingliza imma ahna malta qedin u nahseb li bil malti hawn iktar li jafu xtahseb man... mela ara kif tghamel u tirranga il website taf ......semmejtu bil malti u miktub kollox bl'inglis... mela ma tafx li morna lewropa u zammejna il lingwa taghna pajjiz li mank jider fuq il mappa u int ktiebt kollox inglis jien malti u kburi li jien malti din mhiex lewwel darba li iltqajt mahha hawn malta niktbu bil lingwa ta hadd iehor u taghna ninsewa GRAZZI
CARMEN B.MAMO from CARMEN wrote on January 17, 2010 at 2:27 pm:
Hello, Habiba tieghi tatni is-site tat-tisjir tieghek, u sibtha nteressanti mmens. Prosit minn qalbi. Nistenna li nibqa nircievi aktar ricetti. Grazzi bil-quddiem... Carmen
Francis Borg from Liverpool UK wrote on January 8, 2010 at 9:57 am:
Good program on RTK which I listen to here in Liverpool. Like your site simple and workable. Keep up the good work.
Annemarie Randon from U.S.A. wrote on December 15, 2009 at 2:56 pm:
Great website . I use your receipes frequently .especially the ones from Malta. Keep up the good work. I look forward to new receipes to try out.
joseph micallef wrote on December 2, 2009 at 12:52 pm:
sit interessanti u utli hafna. prosit tax-xoghol tajjeb u awguri ghal quddiem
Anna Maria Mercieca from Malta wrote on December 1, 2009 at 3:55 pm:
I am maltese but have been living in North Italy for 6 years. I would like to receive recipes for maltese food such as soppa ta'l-armla, ravjul, bigilla, fenek moqli......etc.....
Thank you and well done on your website.
Anna
Joseph Abela wrote on November 26, 2009 at 6:54 pm:
L-ahhar darba bdejt narak u l -ghagina tal- helu waqt li bdejt tamel il lemon marriade.. u laqas biex tibata l afrika ma kinet tajba daqs kif farrakta.. Jien li ghandi 17 il-sena ukoll namila hafna ahjar minnek..Grazzi..
Phyllis Attard from Australia wrote on November 24, 2009 at 3:59 am:
I was born in Australia from Maltese parents and am intrigued that are no Maltese restaurants to speak of. I have tried one in the western suburbs of Melbourne many years ago but would be interested if your writers knew of any in Melbourne? Cheers
rose ann wrote on November 15, 2009 at 6:00 pm:
Hi Mr Dougall. Jiena ilni insegwik kemm fuq it-television kif ukoll fuq ir-radio. Inhobb nipprova xi ricetti tieghek, dejjem tajbin jiguni.

L-aktar li naqla proset meta naghmel il-kejk tal-milied. Kull sena naghmel sitta jew sebgha kejks biex inqassamhom lil tal-familja.

Tista tghid li darba ahjar minn ohra jiguni. Grazzi hafna tal-informazzjoni li ttina.
CATHERINE from MALTESE wrote on November 13, 2009 at 9:58 am:
Can you please send me the newsletter?
Lourdes Theuma from Maltese wrote on November 12, 2009 at 3:44 pm:
Mr.Dougall, dhalt ghall-ewwel darba fuq din il-website tieghek tat-tisjir u ricetti. Prosit hafna.

Tassew site interessanti. Nixtieqek tibghatli r-ricetta tal-ghagina tal-helu li xandart ilbierah l-Ergha fuq Net TV.

Grazzi bil-quddiem u keep it up!
Tessie Farrugia wrote on November 11, 2009 at 6:52 pm:
Jiena joghgbuni hafna r-ricetti tieghek. Nixtieq nibda nircievi n-newsletter.
josette from josette wrote on November 11, 2009 at 6:07 pm:
nixtiq nejdlek proset tal-website.Jiena insegwik fuq hafna programmi specjalment fuq malta il-lejla u fil-kcina ma cristine andi kwazi l-kotba tijak kolla.proset
Mary Scicluna from Gozo wrote on November 6, 2009 at 7:09 pm:
Hi Anton

You have a very informative website. Prosit. Also thank you for the great recipes you inform us about on your program. Can you please give me the pumpkin rice pie recipe?

Thank you
Mary
martha from il-mosta wrote on November 1, 2009 at 7:08 am:
Hadt gost immens insegwi l-programm dwar il-kejkijiet fuq Net TV. Joghgobni l-fatt li turina r-rizultat ta' dak li tkun urejt u mhux iggib xi haga lesta. Grazzi li taqsam l-gherf tieghek maghna.

Jien ghandi problema. Inhobb naghmel il-pane di spagna . Din tigini minfuxa, sabiha u tajba, izda minkejja li tkun saret sew mill- wicc taghha jibda johrog bhal gharaq bil-konsegwenza li meta ngerbibha tehilli mal-karta jew is-sarvetta. Jekk joghgbok tista' tghinni?

Grazzi mill-gdid.
John M. Grima from Malta wrote on October 29, 2009 at 1:05 am:
Dear Anton,
I am so pleased I fount your website. It is a treasure that my family and I am going to visit regularly.

Maltese food is second to none. I was therefore, very pleased to read your article in the Times of Malta newspaper. I was in Malta for three months last summer.

I visited a few restaurants all over the Island and I was disgusted when I was served foreign food. I ordered a sandwich and it came on white, sliced Styrofoam, with a side dish of (chips), or crisps from a box. I ordered sausages, I got frankfurters. And, if I wanted hot dogs or hamburgers I would have stayed in America. Shame. (What's with the frankfurters?). Don't these businessmen realise that when one visits other countries one does not expect to eat the food they left home?

There are chinese, and other Asian, Indian, and Kabab, Restaurants, if one wanted to visit. But please, keep the Maltese Restaurants Maltese.

Please Anton, keep trying to convince these restaurants owners

God Bless You. And please, keep up the good work

Regards,
John M Grima , Canada
Robert Sant Fournier from Massachusetts, USA wrote on October 28, 2009 at 5:49 pm:
So happy to have discovered you via Times of Malta. There are about forty of us Maltese here in Massachusetts and we meet 4 or 5 times a year. I make a point of bringing some Maltese dish! Thanks for this wonderful club, I know I will enjoy it.
Carmen from Malta-Australia wrote on October 28, 2009 at 10:36 am:
Just found your website and I am so glad I did. Wonderful recipes. Thank you.
Julia Gerada from maltese wrote on September 30, 2009 at 5:28 pm:
Anton,
Jiena ilni nsegwik minn meta kont ghadni tfajla.Il-klabb tat-tisjir kien johrog cards bir-ricetti. Inti dejjem kont taffaxxinani b'dan it-talent li ghandek f'din ir-rokna tat-tisjir. Grazzi tat-twegibiet pronti ghal-mistoqsijiet li nghamillek.