Ghagina Helwa

480g dqiq plain
300g margarina
120g zokkor
Bajda
Ftit qoxra ta lumija mahkuka

Haddem tajjeb id dqiq u l-Margarine. Sa kemm jigu qishom ramel
Hallat il bajd u zokkor.
Zid il-qoxra tal lumija , bajd u zokkor fuq id dqiq. Haddem sewwa go ghagina sabiha u smooth.