KEJK TAN NANNA

 

Dan huwa tip ta kejk li kien ferm popolari fl-antik. Tista tghid li kien kejk li kien issajjar kullhadd. Tajjeb......ippruvah

400g dqiq self raising
250g margarine
200g zokkor
4 bajd
qoxra ta lumija
vanilla
zewg imgharef zejt komuni

Gharbel id dqiq.
Haddem sewwa l-margarine u zokkor sa kemm issiru qishom krema bajda.
Zid il vanilla u hafna qoxra tal lumija
Zid il bajd wahda wahda u wara ddqiq.Zid iz zejt
Haddem sewwa sa kemm kollox ikun integrat.
Idlek forma bil margarine u roxx ftit dqiq. L-antiki kienu juzaw borma forn.
Ghal ahjar rizultat jew issajar go form bit toqba fin nofs (ciambella) jew loaf tin. Kemm tista evita kejk tond.
Sajjar ghal madwar 50 minuta temperatura 180