Pulpetti tal-Laham

meatballs

Ingredjenti

300g kapuljat tac-canga
100g kapuljat tal-majjal
25g gobon mahkuk
2 bajdiet
tursin mqatta rqiq
nucimuskata mahkuka friska
bzar mithun frisk u melh

 

Metodu
1. Ixghel il-forn 180 , gass numru 4.
2. Qieghed l-ingredjenti kollha go skutella kbira. Hawwad tajjeb,
l-ewwel b’mgharfa kbira u wara ftit tal-hin b’idejk.
3. Ifforma pulpetti zgharu tondi b’din tahlita. Poggihom go dixx tal-
forn. Ferra ftit ilma fid-dixx u ghatti bil-fojl.
4. Sajjar fil-forn ghal madwar 20 minuta. Qis li l-ilma ma jinxifx ghax
nkella l-pulpetti jispiccaw jinharqu.
5.Nehhi l-fojl u kompli sajjar sakemm il-pulpetti jiehdu kulur hamrani.
6.Tista isservihom mal-insalata. Uza il-haxix li tiggosta li jista jkun nej
jew msajjar,