Salami tac-cikkulata

salami choc1

Ingredjenti

250 g galettini
60g butir helu
bott halib mghaqud
80g buttuni tac cikulata
50g trab skur tac cikulata
50g lewz inkaljat
50g pistachio
50g gewz

Metodu

1. Go skutella farrak il galettini mhux trab.
2. Go kazzola dewweb il butir, zid il halib,trab tac cikulata wara ftit
zid il buttuni tac cikulata
3. Dewweb kollox
4. Fuq il galettini zid il lewz,gewz,pistachio.Hallat kollox
5. Zid ic cikulata u ghagen sewwa. Permezz tal cling film ghamel
forma ta Salami wahda kbira jew tnejn
6. Kebbeb u poggi fil fridge.
7. Qabel is servi roxx ftit icing sugar jew iksi bic cikkulata