Tonn Mixwi bil-brokkli

tuna+tuna

Ingredjenti

600g tonn
200g brokkli
150g basal abjad
mgharfa ghasel
meraq ta’ lumija
zejt taz-zebbuga
ftit inbid
bzar u melh

 

Metodu

1.Hallat flimkien l-inbid,l-ghasel, il-meraq tal-lumija u ftit zejt taz-
zebbuga, bzar u melh go recipjent. Qieghed it-tonn f’dan il-marinat
ghal ftit hin.
2.Aqsam il-brokkli fi fjuretti zghar,ahsilom sew u poggihom f’borma bl-
ilma.
3. Qaxxar il-basla u qattagha fi slajsis. Zidhom fuq il-fjuretti tal-brokkli.
Isajjaromx izejjed. Igbor il-haxix mgholli mill-ilma u zommu fis-shana.
4.Sahhan sew grilja u ixwi t-tonn miz-zewg nahat. Issajrux izejjed.
5.Servi shun flimkien mal-fjuretti tal-brokkli u s-slajsis tal-basal
mghollijin.