Fil-Kcina m' Anton: Ghagin (6)

Be the first to review this product

Availability: In stock

€6.00

Description

Nahseb li l-ghagin huwa fost l-izjed, jekk mhux l-izjed ikel popolari mal-Maltin. Dan jista' jkun minhabba li barra milli hemm hafna tipi ta' ghagin, dan jista' jissajjar b'aktar minn metodu wiehed. Barra minnhekk, insibu hafna u hafna zlazi differenti li permezz taghhom tkun tista tohloq platti differenti. Hawn Malta fost l-aktar platti favoritu nsibu: spagetti biz-zalza tal-fenek; spagetti biz-zalza tat-tadam u ikkapuljat; timpana; imqarrun fil-forn kif ukoll dan l-ahhar sew il-kanneloni kif ukoll il-lazanja saru favoriti mal-Maltin.

ghagin

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In