Fil-Kcina m' Anton: Ikel ghall-Milied (5)

Be the first to review this product

Availability: In stock

€6.00

Description

Il-Milied hu marbut ma festini li jigbru flimkien l-gheziez taghna... u fejn isehhu dawn il-festini, l-ikel ma jonqosx! Ghalhekk f'dan il-ktieb ghandek issib ricetti ghal 4 ikliet. Ghalkemm ir-ricetti inkluzi qed jintuzaw fil-kuntest ta dawn il-estivitajiet, huma tajbin ukoll ghal xi okkazjoni specjali bhal xi anniversarju jew gheluq snin xi membru tal-familja. Xi haga li ftit li xejn issib f'kotba tar-ricetti hi, it-thejjija tal-mejda ghal meta jkollok xi mistidnin ghall-ikel. Dan il-ktieb jiddedika sezzjoni mimlija taghrif interessanti u bzonjuz lid-dehra tal-mejda f'din l-okkazjoni.

milied

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In