Ricetti Maltin

Be the first to review this product

Availability: In stock

€5.00

Description

Ricetti favoriti
Maltin

Kelna numru ta hbieb li risspondew ta dak li jhobbu bhala ikel Malti. l-aktar popolari, fenek, timpana ,bebbux, lampuki u torti diversi.

Il Klabb tat Tisjir matul din is sena li hija il 50 sena min metya anton beda jidher fil media u ghadu sa llum. Qed noffru sett ta 50 cookery cards laminated bl-Ingliz ta ikel Malti.

Kull ma ghandek tghamel tibghat €5 permess ta cekk yew hallas bil paypal u tircievi dawn bil posta. Il kards jiswew €2 u €3 posta

Ricetti Maltin

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In